Submenu

Pact van Ruigenhoek

Op 15 november 2017 ondertekenden 14 publieke en private partners het Pact van Ruigenhoek. Zij spraken af om intensiever samen te werken aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De partijen bundelen hun krachten om het erfgoed maatschappelijk te benutten, op de kaart te zetten en haar toegankelijk te maken voor een (inter)nationaal publiek. Het pact geeft regionaal een impuls aan ontwikkelingen op de forten en activiteit in het linielandschap.

Vanuit deze ambities is de wens ontstaan voor een community platform om kennis te delen, te netwerken en projecten te presenteren. Dit laatste aspect was ook een advies vanuit het project V6 om burgerparticipatie in de waterlinies te presenteren ter meerdere inspiratie voor nieuwe initiatieven.

Kansen voor maatschappelijke benutting

In het Pact van Ruigenhoek zijn de ambities van regionaal samenwerkende partijen voor de komende 5 jaar beschreven. De ondertekenaars van het pact stellen zich ten doel om:

  • Het bijzondere verhaal van de NHW en Stelling van Amsterdam uit te dragen bij een (inter)nationaal publiek
  • Waterelementen in het landschap zichtbaar te maken en de rol van het water in de geschiedenis te duiden
  • De uitzonderlijke waarden van het erfgoed te beschermen en aantasting daarvan tegen te gaan
  • Het linielandschap toegankelijker te maken met o.a. wandel- en fietsroutes en door deze bekend te maken
  • Bezoek aan de linie te stimuleren en (vrijetijd)bestedingen te verhogen
  • Forten en linielandschap in toenemende mate zelfvoorzienend te maken, door toevoeging van functies, duurzaam beheer, onderhoud en energiegebruik

Bijzondere aandacht gaat uit naar de benutting van kansen rond maatschappelijke vraagstukken zoals verstedelijking, recreatieve druk, bereikbaarheid, verduurzaming, natuurbeheer en waterberging/klimaatadaptatie. Jaarlijks stellen de partijen een Regionaal Actieprogramma op waarin staat aangegeven welke kansrijke initiatieven de ondertekenaars samen met maatschappelijke partners gaan ontplooien.

Omvang regionale impuls

De pactpartners brengen ieder jaar een bedrag van 2 ton bijeen voor de financiering van de activiteiten in het Regionaal Actieprogramma. Voor de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, Nieuwegein, Houten, Wijk bij Duurstede en Vianen is als kostenverdeelsleutel gekozen voor inwoneraantal. Waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer brengen een vast bedrag in. Ook de Provincie Utrecht levert haar aandeel en heeft het aanbod gedaan om het budget aan te vullen tot het benodigde bedrag. Dit bedrag kan gedekt worden uit de structurele post Interprovinciale samenwerking Liniebreed/UNESCO voor een periode van 5 jaar.

Bekijk het Pact van Ruigenhoek en het Regionaal Actieprogramma 2018 – 2022

PACT van Ruigenhoek partners


Gemeente de Ronde Venen

 


Staatsbosbeheer

 


Gemeente Stichtse Vecht

 


Gemeente Bunnik

 


Gemeente Utrecht

 

Gemeente Vianen

 

Nieuwegein

 

Wijk bij Duurstede

 

Gemeente Houten

 

Gemeente De Bilt

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

 

Natuurmonumenten

 

Provincie Utrecht

 

Initiatiefnemer

Pact van Ruigenhoek. 

Naar Pact van Ruigenhoek

Start een project

Zoek medestanders, deel je kennis en start een project op Werkplaats Waterlinies.

Start een project hier!

Volg ons via 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.